Volontarijat

RUKE-TEKST

POSLANJE I CILJEVI

“POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA BOLESNIKA I NJIHOVIH OBITELJI”

To je poslanje ZIK-a, jer u odnosu na bolest, koja je sa znanstvenog medicinskog stajališta još uvijek malo poznata, ali čiji broj oboljelih raste diljem svijeta, kvaliteta života jedini je cilj koji danas realno može doseći onaj koji je odlučio staviti na uslugu bolesnom i njegovoj obitelji.

Kvaliteta života za ZIK ima vrlo precizno značenje. Na prvom mjestu mu je poštivanje pacijenata kao osobe. Progresivno i konstantno smanjenje sposobnosti oboljelih od ove bolesti prečesto dovodi da se bolesnika više shvaća kao nerješiv problem, nego kao osobu s dostojanstvom jednakim dostojanstvu svake druge osobe.

Kvaliteta života također znači svijest, poštovanje i razmjenu osjećaja: odbacivanja, izolacije, ljujtnje, osjećaja krivnje, nemoći, frustracije – zajednički svim članovima obitelji koji se svakodnevno suočavanje s tom bolesti i koji  se često osjećaju sami, beskorisni ne uvijek na visini situacije.

ZIK, u svom svakidašnjem djelovanju, zalaže se za podupiranje načela da se moraju poduzeti svi napori, koristiti sva ljudska i gospodarska sredstva, kako bi se osiguralo da bolesnici i njihove obitelji imaju kvalitetu života više nego prihvatljivu.

CILJEVI SU:

  • Informirati i senzibilizirati – skrenuti pozornost institucija, svijeta medicine, tvrtki i opće populacije na Alzheimerovu bolest
  • Pomoć i podrška – članovi obitelji i bolesni od Alzheimerove bolesti postaju točka povezivanja i koordinacije te im pružaju uslugu i podršku.
  • Zastupanje, zaštita, sudjelovanje – prava pacijenata i njihovih obitelji kako bi postigli bolju zdravstvenu i socijalnu politiku i bolje zakonodavstvo, sudjeluju u planiranju socijalno-zdravstvene politike.
  • Promicanje – medicinsko i znanstveno istraživanje uzroka, njege i pomoći bolesnima od Alzheimerove bolesti.
  • Razvijati – promicanje stvaranja i razvoja okalnih dijelova ZIK-a, kako bi se osigurala učinkovita akcija na području.
  • Etničko načelo – koje vodi filozofiju i djelovanje ZIK-a je prepoznavanje i poštivanje prava, dostojanstva i samoodređivanja bolesnog od Alzheimerove bolesti. Dostojanstvo i poštovanje prema bolesnima i njihovim obiteljima temeljene su vrijednosti koje karakteriziraju djelovanje ZIK-a. Autonomija, neovisnost, transparentnost i integritet djelovanja temeljni su elementi etičke i društvene odgovornosti koju ZIK želi promicati u našem području.

 

Scroll to Top